Spotkanie Zespołu Opiniującego ds. standardów rowerowych

Dziś uczestniczyłem w obradach Zespołu Opiniującego ds. Standardów rowerowych. Spotkanie miało charakter wstępny i jego celem było zaplanowanie dalszych prac. Czytaj dalej