Postawiliśmy nowe tablice ogłoszeniowe

tablica na os. Widok

W zeszłym roku trzy, w tym – kolejne pięć. Łącznie już osiem tablic ogłoszeniowych postawiliśmy na terenie Czubach Południowych. Czytaj dalej

tablice z nazwami ulic na Czubach

Nowe tablice z nazwami ulic

Na całych Czubach Południowych pojawiły się nowe tablice z nazwami ulic. Uzupełnienie brakujących oznaczeń jest efektem mojej interwencji w Zarządzie Dróg i Mostów. Czytaj dalej