PKP Lublin-Czuby

Przystanek kolejowy PKP Lublin – Czuby

PKP przesłało naszej Radzie Dzielnicy materiały dotyczące planowanej modernizacji linii kolejowej Lublin – Warszawa. Nowy przystanek PKP pojawi się blisko skrzyżowania ul. Szafirowej z ul. Węglinek. 

Czytaj dalej

IV posiedzenie Rady Dzielnicy

Wczoraj odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Podczas spotkania podsumowane zostały działania Rady i poszczególnych jej członków z ostatnich miesięcy. Nakreślone też zostały priorytetowe obszary zainteresowań Rady na najbliższe miesiące.  Czytaj dalej