Oświata na Czubach – spotkanie

Dziś spotkałem się z Mirosławem Jarosińskim – zastępcą dyrektora wydziału oświaty i wychowania UM. Rozmawialiśmy o wyzwaniach edukacji na terenie Czubów. Pan Dyrektor zapoznał mnie z aktualnymi statystykami obrazującymi stan oświaty w Lublinie oraz przedstawił plany dotyczące rozwoju placówek edukacyjnych w naszej części miasta. Czytaj dalej