IV posiedzenie Rady Dzielnicy

Wczoraj odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Podczas spotkania podsumowane zostały działania Rady i poszczególnych jej członków z ostatnich miesięcy. Nakreślone też zostały priorytetowe obszary zainteresowań Rady na najbliższe miesiące.  Czytaj dalej