Czym się zajmuję?

Dotrzymuję słowa!

Minęło ponad trzy lata, odkąd Mieszkańcy wybrali mnie jako swojego reprezentanta do Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Prosząc o Wasz głos obiecywałem, że będę dbał o stan i rozbudowę chodników i dróg rowerowych, rozwój zieleni, likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami. Deklarowałem także działania na rzecz poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej i tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku.

Zaufanie, które otrzymałem potraktowałem jako zobowiązanie do intensywnej pracy na rzecz naszej społeczności. Ponad 100 inicjatyw, które podjąłem przez ten czas dziś służy nam wszystkim. Nowe skwery, chodniki, ławki, stojaki rowerowe, tablice i słupy ogłoszeniowe sprawiają, że żyje nam się na Czubach coraz lepiej.

To jednak dopiero początek drogi. Przed nami wciąż wiele wyzwań i potrzeb. Czy będę mógł im zaradzić? To zależy od nas wszystkich. To Wasze wsparcie sprawia, że mogę być skuteczny.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub chcesz włączyć się w działania na rzecz Lublina skontaktuj się ze mną – razem możemy więcej!