Moje plany

Postanowiłem kandydować do Rady Dzielnicy bo wierzę, że Czuby mogą być dla nas lepszym miejscem do życia.

Moje główne cele to:

– remont chodników oraz tworzenie nowych

– likwidacja barier dla niepełnosprawnych

– dostosowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców

– rozwój ścieżek rowerowych i nowe stacje roweru miejskiego

– modernizacja terenów zielonych

– tworzenie siłowni i innych miejsc do aktywnego spędzania czasu na powietrzu

– utworzenie dzielnicowego domu kultury

– punkty bezprzewodowego internetu

– zagospodarowanie doliny Bystrzycy zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Jestem zwolennikiem dialogu – chciałbym, aby sprawy ważne dla naszej dzielnicy były wypracowywane wspólnie z mieszkańcami.

Jeśli masz pomysł, sugestię możesz napisać mi o tym już dziś. Zapraszam do działu kontakt.

Reklamy