Mój projekt do budżetu obywatelskiego zweryfikowany pozytywnie

Miło mi poinformować, że złożony przeze mnie projekt modernizacji parku Jana Pawła II pozytywnie przeszedł weryfikację urzędników. Oznacza to, że już w październiku będzie można oddać na niego głos i tym samym doprowadzić do realizacji projektu w przyszłym roku.

Projekt zakład rozbudowę  parku tak, aby zapewnić mieszkańcom nowe tereny rekreacyjne, wygodną komunikację pieszą i rowerową oraz integrację okolicznych osiedli. Najważniejsze elementy projektu to:

  • budowa nowych połączeń pieszych pieszych i rowerowych,
  • budowa dwóch wybiegów dla psów, siłowni oraz fontanny,
  • doświetlenie wąwozu,
  • uzupełnienie małej architektury: ławek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody,
  • dosadzenie zieleni.

Projekt opracowałem na podstawie konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami naszej dzielnicy. Mam nadzieję, że październikowe głosowanie otworzy drogę do dokończenia i modernizacji tej ważnej dla mieszkańców przestrzeni.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski

Reklamy