Spotkanie zespołu ds. przestrzeni publicznych

Dziś uczestniczyłem w spotkaniu Zespołu ds. przestrzeni publicznych. Działający przy Prezydencie Lublina zespół składa się z urzędników oraz strony społecznej. Ja reprezentuję w nim Pieszy Lublin. 

Celem spotkania było podsumowanie i wymiana doświadczeń z ostatnich wyjazdów studyjnych UM (Kopenhaga, Oslo) oraz nakreślenie najbliższych działań zespołu. Chcemy włączyć się toczące się ważne procesy inwestycyjne – przebudowa al. Racławickich, Sowińskiego, Lipowej oraz budowę nowego dworca intermodalnego. W przypadku tej pierwszej inwestycji „konsultacje społeczne” odbyły się już po wykonaniu projektu przebudowy. Z kolei zaprojektowanie terenu nowego dworca urząd zlecił zewnętrznej firmie, która już tworzy projekt. Wszystko wskazuje więc na to, że znowu mieszkańcy zostaną „zapytani o zdanie” po opracowaniu koncepcji. Czy kolejność nie powinna być odwrotna? Liczę na to, że działania nowego Zespołu ds. przestrzeni publicznych doprowadzą do przywrócenia właściwej kolejności miejskim procedurom.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski