Mieszkańcy Żmigrodu chcą zmian

Mieszkańcy Żmigrodu chcą zmienić swoją ulicę w bardziej przyjazną do życia. Dziś, na poświęconym tej sprawie spotkaniu prezentowałem jak można to zrobić aby pogodzić różne interesy społeczne.

Lublinianie coraz więcej oczekują od otaczającej ich przestrzeni. Cieszę się, że zwracają się do nas i jako Pieszy Lublin możemy pomagać im zmieniać swoje otoczenie zgodnie z najlepszymi europejskimi standardami. Trzymam kciuki za inicjatywę mieszkańców Żmigrodu i jestem gotów dalej wspierać ich na wszystkich etapach ich starań.

woonerf w Łodzi

Ulica 6-go sierpnia w Łodzi była jednym z przykładów, które zaprezentowałem dla zobrazowania pozytywnych zmian, które można zastosować także w Lublinie.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski