Spotkanie w Zarządzie Dróg i Mostów

Dziś spotkałem się z Adamem Borowym – zastępcą dyrektora ZDiM odpowiedzialnym za zarządzanie i utrzymanie. Rozmawialiśmy mi.in. o strefie płatnego parkowania i ułatwieniach dla pieszych.

Spotkanie miało charakter swobodnej wymiany myśli na temat różnych problemów Lublina. Korzystając z okazji przypomniałem jednak Dyrektorowi o sprawach, które zgłaszałem do ZDiM wcześniej, a które nie doczekały się do tej pory rozwiązania. Dyrektor przychylnie odniósł się do moich postulatów i obiecał pomóc w zakresie zgłoszonych spraw: brakującego oznakowania i zbyt wysokich krawężników na drodze rowerowej, o czym pisałem tutaj i tutaj.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski

Jedna uwaga do wpisu “Spotkanie w Zarządzie Dróg i Mostów

Możliwość komentowania jest wyłączona.