III Posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowe

Wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie naszej Rady. Dyskutowaliśmy m.in. o przeniesieniu siedziby Rady, propozycjach do budżetu miasta na 2016 rok oraz nowej filii domu kultury, która powstać ma przy ul. Wyżynnej.

Podczas posiedzenia omówione i przekazane do realizacji zostały moje inicjatywy:

– apel do Prezydenta Miasta o organizację spotkania informacyjnego w sprawie budowy przystanku kolejowego na Czubach wraz z towarzyszą infrastrukturą drogową,

– apel do Prezydenta Miasta o usunięcie z miejscowego planu zagospodarowania dwupasmowej „Trasy Zielonej” na odcinku od ul. Krochmalnej do al. Kraśnickiej,

– apel do Prezydenta Miasta o pilne naprawienie i konserwację kładki nad wąwozem w Parku Jana Pawła II

– wniosek do Zarządu Dróg i Mostów o zniwelowanie zbyt wysokich krawężników na drodze rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II oraz o uzupełnienie brakującego oznakowania (przejścia dla pieszych) na przecięciach dróg rowerowych z chodnikiem na ul. Jana Pawła II i Filaretów.

W toku posiedzenia zostałem również upoważniony do złożenia w imieniu Rady Dzielnicy wniosków do planów reorganizacji siatki połączeń komunikacji miejskiej w Lublinie.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski

Reklamy