Warsztaty zrównoważonej mobilności

Warsztaty dotyczące opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności w Lublinie odbyły się dziś w ratuszu. Organizatorem debaty był urząd miasta, zaś poprowadzili ją przedstawiciele firmy Transeko.

Podczas spotkania poruszonych zostało wiele tematów związanych ze zrównoważonym transportem, w tym komunikacją pieszą, co było w znacznym stopniu zbieżne z naszym projektem Miasto dla Ludzi. Mam nadzieję, że to strategiczne opracowanie przyczyni się do lepszej koordynacji systemów transportu w Lublinie oraz szybszych kroków w zakresie ich rozwoju i optymalizacji.

Ratusz, Krzysztof Wiśniewski

Autor:
Krzysztof Wiśniewski