Kolejne warsztaty Miasta dla Ludzi za nami

Dziś odbyły się kolejne warsztaty projektu Miasto dla Ludzi poświęcone indywidualnym potrzebom pieszych. Był to kolejny krok na drodze do stworzenia standardów pieszych dla Lublina. 

W warsztatach udział wzięło ponad 50 osób. Swój głos w dyskusji zabrało wiele osób o szczególnych potrzebach – byli z nami skaterzy, osoby niewidome, poruszające się na wózkach, rodzice z małymi dziećmi, seniorzy, biegacze. Spotkanie pomogło nam wychwycić szczególne oczekiwania każdej z tych grup wobec przestrzeni pieszej w mieście. Jak różne są to potrzeby obrazuje także zrobiony w ramach projektu trailer:

Autor:
Krzysztof Wiśniewski