Spotkanie Zespołu Opiniującego ds. standardów rowerowych

Dziś uczestniczyłem w obradach Zespołu Opiniującego ds. Standardów rowerowych. Spotkanie miało charakter wstępny i jego celem było zaplanowanie dalszych prac.

Dzięki propozycji UM będziemy mogli wspólnie rozwijać komunikację rowerową w Lublinie. Oficjalne powołanie Zespołu przez Prezydenta nastąpi w najbliższym czasie.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski