Nasz projekt zmienia Lublin!

Z ogromną satysfakcją informuję, iż dziś Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk ogłosił wprowadzenie pierwszych standardów infrastruktury pieszej w naszym mieście. Powyższe zmiany są kolejnym namacalnym efektem naszego projektu Miasto dla Ludzi. 

Współorganizowany przeze mnie projekt realnie i w sposób systemowy przyczynia się do poprawy jakości poruszania się i życia w Lublinie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie urzędu miasta.

Lublin

Wprowadzamy standardy piesze

Autor:
Krzysztof Wiśniewski