Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby”

W działaniach na rzecz dzielnicy warto mieć sojuszników. Dziś spotkałem się z zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w celu omówienia możliwych form współpracy.

Spotkanie było okazją do wymiany pomysłów i poglądów, zaś jego efektem będą m.in. wspólne propozycje do budżetu obywatelskiego na rok 2016. Jest to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ pośród wytypowanych projektów znajdują się moje propozycje – dokończenie wąwozu Jana Pawła II oraz rozwój połączeń pieszych i rowerowych na Czubach.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski