Rozwój terenów zielonych

Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę zieleń jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość naszego życia. Dlatego rozwój terenów zielonych jest jednym z kluczowych obszarów moich działań. Dziś, wraz z radnym Wiesławem Wnukiem, dokonaliśmy wizji lokalnej terenów położonych we wschodniej części Czubów.

Celem spotkania było nakreślenie planu dalszych działań w zakresie rewitalizacji doliny Bystrzycy oraz dokończenia parku Jana Pawła II. Powyższe działania mają na celu nie tylko zapewnienie mieszkańcom terenów rekreacyjnych. Poprawią one także komunikację pieszą i rowerową w naszej części miasta oraz zapewnią izolację akustyczną i widokową od ruchliwej ulicy Jana Pawła II.

Lublin, Krzysztof Wiśniewski

Autor:
Krzysztof Wiśniewski