Debata w sprawie rewitalizacji Podzamcza

Trwa kolejny etap prac nad rewitalizacją Podzamcza. Dziś nad projektem dyskutowaliśmy z urzędnikami w Trybunale Koronnym.

Przy okazji spotkania zauważyłem pewien krok jakościowy w zakresie prezentacji materiałów – projektanci przygotowali bardzo dobre wizualizacje, w tym dużą ilość modeli 3D – także w ruchu.

Na tym jednak kończą się superlatywy. Ze społecznej koncepcji MPZP, którą przygotowaliśmy na Forum Kultury Przestrzeni nie uwzględniono w zasadzie nic. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że urzędnicy – zamiast spróbować wdrożyć ambitne rozwiązania – całą energię włożyli w próby udowodnienia, że „niedasię”. Niczego nie zmieniono także w najsłabszej części planu – archaicznym i niedopasowanym do realiów współczesnego miasta układzie drogowym otaczającym Podzamcze.

Nad zmianami na Podzamczu czeka nas jeszcze dużo pracy. Mam nadzieję, że będzie to praca na papierze, a nie błędy popełniane w przestrzeni, bo te są trudniejsze do naprawiania. Do przedstawionej koncepcji złożę stosowne uwagi w najbliższych dniach.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski