Drugie posiedzenie Rady Dzielnicy

Do późnych godzin wieczornych obradowaliśmy wczoraj w Radzie Dzielnicy. Efektem posiedzenia będzie kilka cennych inicjatyw. Większość uchwał podjęta została jednogłośnie.

W toku posiedzenia podjęliśmy uchwały m.in. w sprawach:

– konsultacji rewitalizacji doliny Bystrzycy,

– wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ul. Bursztynowej i Szafirowej,

– rewaloryzacji zniszczonego placu pomiędzy budynkami przy  ul. Szmaragdowej 16 i 22.

– organizacji pracy Rady, w tym dyżurów oraz strony internetowej.

Wybrana została także komisja rewizyjna naszej Rady.

 Autor:
Krzysztof Wiśniewski

Reklamy