Uroczyste mianowanie radnych

Dziś uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu zaświadczeń dla nowo wybranych członków Rad Dzielnic. Z niecierpliwością oczekuję na pierwsze posiedzenie mojej Rady, które odbędzie się już 9 kwietnia. 

W międzyczasie przygotowuję już projekty najpilniejszych uchwał, które chciałbym poddać pod głosowanie na pierwszych posiedzeniach Rady. Wśród nich znajdzie się m.in. organizacja konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania przyległej do naszej dzielnicy części doliny Bystrzycy.

Autor:
Krzysztof Wiśniewski

Reklamy